NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Hľadáme talenty 2014

Slovenský paralympijský výbor pre Vás opäť pripravil na letné mesiace roku 2014 populárne športové kempy zdravotne znevýhodnenej mládeže pod názvom „Hľadáme talenty 2014“.

Tieto sa uskutočnia v dvoch termínoch: 6.-12. júla 2014 a 17.-23. augusta 2014.

Opäť pozývame všetky deti a mladých ľudí so záujmom o šport a aktívny prístup k pohybu, aby v priebehu týždňového pobytu v prekrásnom prírodnom prostredí Centra športu zdravotne znevýhodnenej mládeže na Remate pochopili, akú obrovskú silu má šport pri prekonávaní vlastných limitov a prekážok, ktoré musia vo svojom každodennom živote riešiť.

Kemp je určený pre deti od 8 do 18 rokov v sprievode rodiča, dospelého rodinného príslušníka, alebo osobného asistenta.

Obsahom dvoch týždňových pobytov budú prezentácie športových odvetví, besedy s úspešnými paralympionikmi, športové súťaže, tréningy, turistika, rybolov, jazdy na koni a kolektív skúsených organizátorov určite pridá aj bohatý sprievodný program, vďaka ktorému bude o zábavu a dobrú náladu vždy spoľahlivo postarané!

Kempov sa deti a mládež zúčastňujú v sprievode rodiča, alebo inej blízkej osoby, ktorá v trvaní kempu získa mnoho poznatkov, skúseností a zručností, ktoré v ďalšom období výrazne napomôžu aktívnemu zapojeniu dieťaťa, či mladého človeka do ďalších športových aktivít paralympijského hnutia na Slovensku.

Vyplnené tlačivo prihlášky na letné kempy je potrebné odoslať najneskôr do 27.6.2014 na adresu:

Pavel Bílik, Slovenský paralympijský výbor, Benediktiho 5, 811 05 Bratislava,

alebo elektronicky na: bilik@spv.sk 

 

Viac informácií: Pavel Bílik 0905 788 435plagat