NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

LETO V ZNAMENÍ NOVÝCH ŠPORTOVÝCH TALENTOV

ŠPORTOVÉ TALENTY NA REMATE ODŠTARTOVALI SÉRIU PRÁZDNINOVÝCH KEMPOV PRE DETI A MLÁDEŽ SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM, KTORÉ ORGANIZUJE SLOVENSKÝ PARALYMPIJSKÝ VÝBOR S PODPOROU NADÁCIE MARKÍZA A ALLIANZ – SLOVENSKEJ POISŤOVNE.

Bratislava, 15. júla 2015 (Slovenský paralympijský výbor)

Slovenský paralympijský výbor už tradične v prázdninových mesiacoch organizuje v stredisku športu zdravotne znevýhodnených športovcov na Remate letné športové kempy pre deti a mládež pod názvom „Hľadáme talenty“. Aj počas týchto prázdnin organizátori pripravil pre zdravotne znevýhodnené deti z celého Slovenska 3 kempy, pričom prvý z nich už úspešne prebehol v minulom týždni.týždni. Projekt „Hľadáme talenty“ našiel v tomto roku užitočný prienik aj s ďalším významným projektom Slovenského paralympijského výboru pod názvom Paralela. Vďaka tomuto projektu, ktorý sa realizuje v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia, sa pripravujú pre prax noví odborníci pre motiváciu prostredníctvom športu. A práve prví „motivátori“, ktorí vzišli
z tohto projektu, budú mať v rámci letných kempov možnosť podieľať sa na ich priebehu i programe, ale predovšetkým môžu prevziať potrebný patronát nad mladými talentami aj v období, keď opustia pomyselné brány kempu.

Veselý džavot detí, sústredených okolo sympatického chlapíka, ktorý sa s priateľským úsmevom na tvári podpisuje vedľa svojej fotografie v pamätnici z paralympiády v Londýne 2012. Aj takýto obraz charakterizoval záverečný deň 1. letného športového kempu pre zdravotne znevýhodnenú mládež Hľadáme talenty 2015. Vladislav Janovjak, bronzový medailista z Londýna 2012, spolu so svojim tímovým kolegom Ľubomírom Jančim a reprezentačným trénerom Branislavom Režňákom sa na Remate zastavili cestou na európsky pohár v paracyklistike, ktorý prebiehal tento víkend vo Vrátnej.

Pre deti bola táto návšteva ďalšou skvelou príležitosťou „naživo“ spoznať svojich paralympijských hrdinov, ktorých športové výkony mali možnosť obdivovať v rámci večerných videoprojekcií a besied. Každému detskému účastníkovi organizátori na začiatku kempu venovali publikáciu s pútavými fotkami a športovými i ľudskými príbehmi našich najúspešnejších paralympionikov, pričom vtedy ešte žiadne z detí netušilo, že viacerí z nich
na Rematu osobne zavítajú, predstavia svoj šport, pripravia v ňom pre nich pútavú súťaž a v rámci priateľských stretnutí a rozhovorov sa im do pamätnice aj ochotne podpíšu.

K zrakovo znevýhodnenému cyklistovi Vladovi Janovjakovi tak na stránkach pamätnice pribudli aj podpisy viacnásobného zlatého paralympijského medailistu v zjazdovom lyžovaní Jakuba Kraka, štvrtého zo ZPH v Turíne i Soči – zjazdára Martina Franceho, bronzového medailistu v stolnom tenise z PH Peking 2008 Miroslava Jambora, či boccistu Roberta Ďurkoviča a tenistu Mareka Gergelyho – účastníkov viacerých letných paralympiád. Rad prišiel aj na našich úspešných trénerov, keď sa deťom venoval a svoje bohaté skúsenosti odovzdal Peter Matiaško – dlhoročný tréner zjazdového lyžovania a cyklistiky, účastník najväčšieho počtu paralympiád v pozícii športovca a následne trénera.

A bolo by to málo, keby účastníci prvého kempu spoznali len športové odvetvia, ktoré títo úspešní paralympionici zastupovali. Ich veľký záujem a prirodzenú aktivitu vzbudili v priebehu týždenného programu aj športy ako handbike (prezentoval Ladislav Bočkor), plávanie (Peter Matiaško), lukostreľba (Milan Kašiak), atletika (Pavel Bílik), streľba (Štefan Kopčík), stolný tenis (Michal Babeľa) a príjemným doplnkom boli floorball, jazda na koni, či rybolov.

Všetci účastníci boli okrem bohatého programu odmenení aj symbolickou medailou a diplomom, vyhlásený však bol aj absolútny talent kempu. Spomedzi dievčat sa absolútnym talentom 1. kempu na Remate stala len 10-ročná Paulínka Cigániková z Bratislavy a u chlapcov dominoval 14-ročný Pavol Kočárik z Piešťan.

Stáva sa už pomaly tradíciou, že kempov sa zúčastňujú aj deti spoza hraníc Slovenska. V minulom a predminulom roku to bol malý talent z Ukrajiny, tento rok si program prvého kempu do sýtosti užil aj temperamentný Vojto Utíkal z Českej republiky, ktorý si so svojim otcom nevedeli športový týždeň strávený na Remate vynachváliť. Aj takto sa myšlienka handbike paran paranorm banner-talenty-2015.jpgprojektu „Hľadáme talenty“ dostáva do povedomia verejnosti, o čom svedčí aj veľký záujem o účasť na zvyšných dvoch kempoch. Tie sa na Remate uskutočnia v termínoch 5.-11. augusta
a 16.- 22. augusta.