NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

MDD – Marína

Dňa 1.6.2018 sa konal Medzinárodný deň detí v liečebnom ústave pre deti a mládež Marína v Kováčovej.  Podujatie bolo organizované samotným ústavom s podporou Slovenského paralympijského výboru, ktorý sme reprezentovali v zostave Juraj Medera, Miroslav Jambor, Milan Kašiak a Jakub Krako.  Podujatie sa začalo príhovorom riaditeľa ústavu a privítaním hostí. Následne sa deti zúčastnili  rôznych pohybových aktivít, ktoré boli zamerané na tému podvodný svet. Taktiež sa konal turnaj v Boccii. Týchto aktivít sme sa zúčastnili aj my a väčšinu z nich sme aj vyskúšali. Cieľom bolo motivovať deti k lepším výkonom.

Po obede sme zorganizovali motivačnú besedu s deťmi ústavu. Celá beseda prebiehala  v neformálnom duchu. Každý zo zástupcov SPV odprezentoval konkrétnu tému z oblasti paralympijského športu: Milan Kašiak históriu paralympijského športu, Juraj Medera projekt Hľadáme talenty, Miroslav Jambor a Jakub Krako odprezentovali cestu na paralympijské hry a za ziskom medailí. Deťom boli odprezentované aj jednotlivé paralympijské hry prostredníctvom motivačných videí.  Beseda bola ukončená vyhodnotením jednotlivých súťaží a  koncertom Adama Ďuricu.

Akciu hodnotíme ako úspešnú. Deti počas dňa prejavovali záujem nie len o samotné aktivity, ktoré boli súčasťou MDD v Maríne, ale aj o reprezentantov Slovenského paralympijského výboru.