NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Program PMC na jún 2014

Paralympijské Motivačné Centrum

Program jún 2014

2.6.  MDD Marína

2.6.  Handbike             (pred NRC 15:30 – 17:30)

3.6.  Stolný tenis          ( suterén NRC 15:30 – 17:30)

3.6.  Pretláčanie rukou (PMC 1. p.18:30 – 19:30)

4.6.  Lukostreľba          (tenisový kurt NRC 15:30 – 17:30)

5.6.  Atletika                (pred NRC 15:30 – 17:30)

9.-11.6. Lukostreľba    (tenisový kurt NRC 15:30 – 17:30)

9.6.    Handbike           (tenisový kurt NRC 15:30 – 17:30)

10.6.  Stolný tenis        (suterén NRC 15:30 – 17:30)

11.6.  Atletika              (pred NRC 15:30 – 17:30)

12.-13.6. XXVI. ŠPORTOVÉ HRY NRC

17.6.  Stolný tenis        (suterén NRC 15:30 – 17:30)

18.6. Tenis na vozíku  (tenisový kurt NRC 15:30 – 17:30)

19.6. Basketbal na vozíku (telocvičňa NRC 15:30 – 17:30)

24.6. Stolný tenis         (suterén NRC 15:30 – 17:30)

25.6. Motivačná beseda (PMC 1. posch. 15:30 – 17:30)