NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Bežecké lyžovanie

Prvá zo severských disciplín mala premiéru v roku 1976 vo švédskom Örnsköldsviku. Bežci (muži i ženy) súťažia klasickou i voľnou technikou na krátkych, stredných a dlhých tratiach (od 2,5 do 20 km), pričom sú rozdelení do kategórií telesne postihnutí stojaci, sediaci a zrakovo postihnutí. Telesne postihnutí sediaci pretekajú na špeciálne upravených sánkach, zrakovo postihnutí sú na trati koordinovaní hlasom svojich navádzačov.