NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Biliard

Biliard na vozíku môžu hrať hráči s telesným postihnutím ako je paraplégia, quadruplégia, amputácia a podobné postihnutia. Každý hráč s postihnutím musí mať lekárske potvrdenie, ktoré určuje mieru jeho postihu. Hráč musí pri hraní biliardovej hry na invalidnom vozíku sedieť (musí sa dotýkať aspoň jedným stehnom vozíka). Ak hráč používa podložku, tak táto podložka musí pokrývať celú plochu sedacej časti invalidného vozíka. Pri použití podložky sa podložka nesmie v priebehu hry poskladať tak, aby zlepšila pozíciu hráča. Toto platí aj pre stúpačky na nohy. Hráč pri biliardovej hre nemôže na invalidnom vozíku sedieť na operadle, alebo na opierkach pre ruky. Bod, v ktorom spočívajú hráčove lakte, nesmie byť vyššie ako 68,5 cm od podlahy. Hráč sa nesmie dotýkať podlahy nohami pri hraní ani podopierať žiadnou časťou tela o stôl. Hráči majú povolené používať pomôcky, ako napríklad predĺženie tága, špeciálne mostíky a podobne. Hráčom nie je dovolené pomáhať pri strkoch (avšak druhá osoba môže držať mostík, ale nesmie sa dotýkať hráčovho tága). Ak hráč potrebuje pomôcť pri pohybe okolo stola, tak mu môže druhá osoba pomôcť, avšak nemôže držať vozík pri strku.