NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Florbal

Florbal vozičkárov je atraktívna, technická a predovšetkým kolektívna hra, ktorá umožňuje ľuďom s telesným postihnutím plné začlenenie do hráčskeho kolektívu a následne aj do spoločnosti. Florbal vozičkárov je ojedinelý tým, že hráčske družstvá môžu byť zmiešané; spoločne môžu hrať muži aj ženy.

Hra florbal je založená na rovnakom princípe ako všetky športy. Podať dokonalý výkon, získať väčší počet bodov – gólov a poraziť súperov tím. Florbal je kolektívnym športom, ale záleží na výkone každého jednotlivca, aby mohlo uspieť celé družstvo. Hrá sa na bránky (góly). Víťazstvo je výsledkom viac čiastkových činností – rýchla reakcia, umenie manipulácie s loptičkou, taktické myslenie, atď. Hrá sa systémom päť hráčov v poli a brankár. Hracia plocha má rozmery 40 m x 20 m (dĺžka x šírka). Hrací čas je trikrát dvadsať minút.

Zápasy rozhodujú vždy dvaja rozhodcovia s rovnocenným právom rozhodovaním. Florbal sa hrá v halách. Ihrisko je ohraničené mantinelmi 50 cm vysokými. Hokejky a loptičky sú vyrobené z plastových materiálov. Vo florbale je zakázaný tvrdý kontakt s protihráčom: sekanie, hákovanie, nadvihovanie hokejky, držanie a úmyselné narážanie do súperovho vozíka.