NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Jazdectvo

Hoci jazdectvo sa dlhé roky využívalo nielen rekreačne, ale aj na rehabilitáciu, ako šport postihnutých ľudí sa začalo kreovať až v 70. rokoch minulého storočia. Prvý svetový šampionát sa uskutočnil v roku 1987 vo Švédsku a svoju paralympijskú premiéru zažilo na PH 1996 v Atlante. Súťažia v ňom športovci s telesným i zrakovým postihnutím, muži i ženy spoločne v rôznych skupinách postihnutia v dvoch drezúrnych disciplínach– v Championships teste a voľnej jazde na hudbu. V tímových súťažiach štartujú traja resp. štyria jazdci. Výkony jazdcov sú posudzované na základe ich prejavu počas jazdy, t.j. schopnosti ovládať svojimi povelmi koňa pri chôdzi, kluse a cvale. Súťažiacim je umožnené používať viaceré pomocné prostriedky. Od roku 2006 riadi jazdecké súťaže postihnutých športovcov medzinárodná jazdecká federácia – International Equestrian Federation (FEI).