NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

Šach

Šach je strategická hra, v ktorej o výsledku rozhodujú taktické, strategické a plánovacie schopnosti hráčov a tiež ich pozornosť a vnímavosť. Cieľom hry je dať súperovi mat. Má v sebe prvky umenia, vedy a športu. Hrajú ju dvaja hráči podľa šachových pravidiel. Šach rozvíja logické myslenie a cvičí pamäť. V dnešnej verzii šachových kameňov možno badať alegóriu stredovekej spoločnosti. Dá sa hrať nielen s počítačom, ale cez internet aj so súpermi z iných krajín, ba i kontinentov. Môže ho hrať každý, od detí na začiatku školskej dochádzky, telesne postihnutých až po dôchodcov. Organizujú sa majstrovstvá sveta, majstrovstvá Slovenska, domáce a zahraničné turnaje šachistov s telesným postihnutím.

Šach sa rozdeľuje na päť kategórií :
priateľské partie obvykle 10–60 minút
● vážne partie obvykle 2–6 hodín
● rapid šach min. 15 a max. 60 minút
● bleskový šach menej než 15 minút
● korešpondenčné partie mesiace a roky