NÁRODNÉ REHABILITAČNÉ CENTRUM, SLÁDKOVIČOVA 1, 962 37 KOVÁČOVÁ (1 . POSCHODIE)
0905 788 430

FAQ

Kde sídli Paralympijské motivačné centrum?

Paralympijske motivačné centrum sídli v Kováčovej pri Zvolene v budove Národného rehabilitačného centra na 1. poschodí.

Kedy a ako Vás môžem kontaktovať?

Kontaktovať nás môžte každý týždeň od pondelka do štvrtka priamo v kancelárii Paralympijskeho motivačného centra a kedykoľvek prostredníctvom emailu info@pmcnrc.sk, resp. telefonicky 0905 788 430.

Aké služby poskytujete?

- sociálno-práve poradenstvo

- pomoc pri výbere vhodnej rehabilitačnej a kompenzačnej pomôcky

- športové poradenstvo

- poradenstvo pri výbere vhodného športového odvetvia vzhľadom na druh a stupeň zdravotného postihnutia

- požičovňu kompenzačných a športových pomôcok

Aké podujatia organizujete?

- športové popoludnia

- besedy a prednášky úspešných paralympionikov

- spoluorganizácia športových hier NRC